حضور کلور در نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه کلور شیراز

حضور پر رنگ بازدیدکنندگان در غرفه کلور در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی استان فارس ، شهر شیراز 

دیدگاهتان را بنویسید