حضور کلور در نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه کلور تبریز

حضور پر رنگ بازدیدکنندگان در غرفه کلور در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی شهر تبریز


دیدگاهتان را بنویسید