یخچال فریزر دو قلو کمبی

Comby

موجود در رنگ بندی

سفید
سفید چرم
استیل

موجود در رنگ بندی

سفید
استیل
سفید چرم