یخچال فریزر دو قلو گلوری

Glory

موجود در رنگ بندی

سفید
سفید چرم
استیل

موجود در رنگ بندی

سفید
استیل