لباسشویی مدل روسو

موجود در رنگ بندی

سفید
سیلور

موجود در رنگ بندی

سفید
سیلور